Główny / Jelita

Lokalizacja narządów u ludzi (zdjęcie). Ludzkie narządy wewnętrzne: układ

Jelita

Znajomość struktury i umiejscowienia narządów wewnętrznych jest niezwykle ważna. Nawet jeśli nie przestudiujesz dokładnie tego zagadnienia, to przynajmniej powierzchowne zrozumienie, gdzie i jak znajduje się ten lub narząd, pomoże szybciej zorientować się z pojawieniem się bólu i jednocześnie zareagować poprawnie. Wśród narządów wewnętrznych znajdują się narządy jamy klatki piersiowej i miednicy oraz narządy ludzkiej jamy brzusznej. Ich lokalizacja, diagramy i ogólne informacje zostały przedstawione w tym artykule.

Organy

Ciało ludzkie jest złożonym mechanizmem składającym się z ogromnej różnorodności komórek, które tworzą tkanki. Z ich oddzielnych grup uzyskuje się narządy, które są powszechnie nazywane wewnętrznymi, ponieważ umiejscowienie narządów w człowieku jest wewnątrz.

Wiele z nich jest znanych prawie wszystkim. I w większości przypadków, kiedy nie zachoruje, ludzie, z reguły, nie myślą o tym, co jest w nich. Niemniej jednak, nawet jeśli układ ludzkich narządów jest znany jedynie powierzchownie, w przypadku choroby ta wiedza znacznie uprości wyjaśnianie lekarzowi. Również zalecenia tego ostatniego staną się bardziej zrozumiałe.

System narządów i aparatura

Pojęcie systemu oznacza określoną grupę narządów mających związek anatomiczny i embriologiczny, a także wykonującą jedną funkcję.

Z kolei aparat, którego narządy są ściśle ze sobą powiązane, nie ma związku z układem.

Splanchnology

Badanie i układanie narządów u ludzi uważa się za anatomię w specjalnej sekcji zwanej splanchnology, badanie narządów wewnętrznych. Mówimy o strukturach znajdujących się w jamach ciała.

Przede wszystkim są to narządy ludzkiej jamy brzusznej zajmujące się trawieniem, których lokalizacja jest następująca.

Dalej są układy moczu, układu moczowego i narządów płciowych. Sekcja bada także gruczoły dokrewne znajdujące się obok tych systemów.

Narządy wewnętrzne obejmują także mózg. Głowa znajduje się w czaszce i kanale kręgowym w kanale kręgowym. Ale w granicach rozważanego przekroju te struktury nie są badane.

Wszystkie narządy pojawiają się w formie układów funkcjonujących w pełnej interakcji z całym organizmem. Istnieją systemy oddechowe, moczowe, trawienne, endokrynne, rozrodcze, nerwowe i inne.

Lokalizacja narządów u ludzi

Są w kilku określonych wnękach.

Tak więc w skrzyni znajdującej się w granicach klatki piersiowej i górnej przepony są trzy inne. Jest to pelicard z sercem i dwoma opłucnami po obu stronach płuc.

W jamie brzusznej są nerki, żołądek, większość jelit, wątroby, trzustki i innych narządów. Jest to tułów umieszczony pod przeponą. Obejmuje jamy brzuszne i miednicze.

Brzuch podzielony jest na przestrzeń pozaotrzewnową i jamę otrzewnową. Miednica zawiera układ wydalniczy i układ rozrodczy.

Aby dokładniej zrozumieć położenie ludzkich narządów, poniższe zdjęcie służy jako uzupełnienie powyższego. Po jednej stronie są jamy, a po drugiej główne narządy, które w nich są.

Struktura i układ ludzkich narządów

Są one podzielone na dwie kategorie: puste lub cylindryczne (na przykład jelito lub żołądek) i miąższowaty lub gęsty (na przykład trzustka lub wątroba).

Pierwsze w swoich tubach mają kilka warstw, które nazywane są również muszlami. Wewnątrz znajduje się błona śluzowa, która pełni głównie funkcję ochronną. Większość narządów ma fałdy z wyrostkami i wcięciami. Ale są też całkowicie gładkie błony śluzowe.

Dalej jest podśluzówkowa, która składa się z tkanki łącznej i jest ruchoma.

Oprócz nich znajduje się warstwa mięśniowa z kolistymi i podłużnymi warstwami oddzielonymi tkanką łączną.

Na ludzkim ciele są mięśnie gładkie i prążkowane. Gładkie - panują w rurce oddechowej, narządach moczowych. W rurze przewodu pokarmowego mięśnie prążkowane znajdują się w górnej i dolnej części.

W niektórych grupach narządów znajduje się kolejna koperta, w której przechodzą naczynia i nerwy.

Wszystkie składniki układu trawiennego i płuc mają błonę surowiczą, która jest tworzona przez tkankę łączną. Jest gładka, dzięki czemu następuje delikatne ślizganie się wnętrzności.

Narządy miąższowe, w przeciwieństwie do poprzednich, nie mają jamy. Zawierają funkcjonalną (miąższową) i łączną (zrębu) tkankę. Komórki wykonujące główne zadania tworzą miąższ, a miękki szkielet narządu tworzy podścielisko.

Narządy męskie i żeńskie

Z wyjątkiem genitaliów lokalizacja ludzkich narządów - zarówno mężczyzn, jak i kobiet - jest taka sama. W kobiecym ciele są na przykład pochwa, macica i jajniki. U mężczyzny - gruczołu krokowego, pęcherzyków nasiennych i tak dalej.

Ponadto, narządy męskie, z reguły, są większe niż narządy żeńskie i ważą odpowiednio więcej. Chociaż, oczywiście, jest również na odwrót, kiedy kobiety są wielkimi postaciami, a mężczyźni są mali.

Wymiary i funkcje

Ponieważ lokalizacja narządów ludzkich ma swoją własną charakterystykę i wielkość. Na przykład nadnercza wyróżniają się od małych, a jelita od dużych.

Jak wiadomo z anatomii i pokazuje lokalizację zdjęcia ludzkich narządów, podane powyżej, całkowita waga wnętrzności może wynosić około dwudziestu procent całkowitej masy ciała.

W obecności różnych chorób rozmiar i waga mogą zarówno maleć, jak i zwiększać się.

Funkcje narządów są różne, ale są ściśle ze sobą powiązane. Można je porównać do muzyków grających na swoich instrumentach pod kontrolą dyrygenta - mózgu. W orkiestrze nie ma niepotrzebnych muzyków. Jakkolwiek, nie ma jednej zbędnej struktury i systemu w ludzkim ciele.

Na przykład, dzięki oddychaniu, układom trawiennym i wydalniczym, realizowana jest wymiana między środowiskiem zewnętrznym a ciałem. Organy płciowe zapewniają rozmnażanie.

Wszystkie te systemy są niezbędne.

Systemy i aparatura

Rozważ wspólne cechy poszczególnych systemów.

Szkielet to układ mięśniowo-szkieletowy, który obejmuje wszystkie kości, ścięgna, stawy i mięśnie somatyczne. Wpływa zarówno na proporcje ciała, jak i na ruch i lokomocję.

Lokalizacja narządów w układzie sercowo-naczyniowym człowieka zapewnia przepływ krwi przez żyły i tętnice, nasycając komórki tlenem i składnikami odżywczymi, z jednej strony i usuwając dwutlenek węgla z innych substancji z organizmu, z drugiej strony. Głównym organem jest serce, które nieustannie pompuje krew przez naczynia.

Układ limfatyczny składa się ze naczyń, naczyń włosowatych, przewodów, pni i węzłów. Pod niskim ciśnieniem limfa przemieszcza się przez rurki, zapewniając odprowadzanie odpadów.

Wszystkie ludzkie narządy wewnętrzne, których układ podano poniżej, są regulowane przez układ nerwowy, który składa się z części środkowej i obwodowej. Główne obejmuje rdzeń kręgowy i mózg. Obwodnica składa się z nerwów, splotów, korzeni, zwojów i zakończeń nerwowych.

Funkcje systemu są wegetatywne (odpowiedzialne za przekazywanie impulsów) i somatyczne (łączące mózg ze skórą i IDP).

System sensoryczny odgrywa główną rolę w ustalaniu reakcji na zewnętrzne bodźce i zmiany. Obejmuje nos, język, uszy, oczy i skórę. Jego wystąpienie jest wynikiem układu nerwowego.

Układ hormonalny wraz z układem nerwowym reguluje wewnętrzne reakcje i odczucia środowiska. To od jej pracy zależą emocje, aktywność psychiczna, rozwój, wzrost, dojrzewanie.

Głównymi narządami są tarczycy i trzustki, jądra lub jajniki, nadnercza, epifiza, przysadka i grasica.

Układ rozrodczy jest odpowiedzialny za reprodukcję.

Układ moczowy jest całkowicie w jamie miednicy. Ona, podobnie jak poprzednia, różni się w zależności od płci. Potrzeba systemu polega na usunięciu toksycznych i obcych związków, nadmiaru różnych substancji z moczem. Układ moczowy składa się z nerek, cewki moczowej, moczowodów i pęcherza moczowego.

Układ trawienny to narządy wewnętrzne osoby znajdującej się w jamie brzusznej. Ich układ wygląda następująco:

Jego funkcja, logicznie wyprowadzona z nazwy, polega na ekstrakcji i dostarczaniu składników odżywczych do komórek. Lokalizacja ludzkich narządów jamy brzusznej daje ogólne pojęcie o procesie trawienia. Składa się z mechanicznego i chemicznego przetwarzania żywności, absorpcji, podziału i wydalania odpadów z organizmu.

Układ oddechowy składa się z oddziałów górnych (nosogardła) i dolnych (krtani, oskrzeli i tchawicy).

Układ odpornościowy jest obroną organizmu przed nowotworami i patogenami. Składa się z grasicy, tkanki limfatycznej, śledziony i węzłów chłonnych.

Skóra chroni ciało przed skrajnymi temperaturami, suszeniem, uszkodzeniem i przenikaniem patogenów i toksyn. Składa się ze skóry, paznokci, włosów, gruczołów łojowych i potowych.

Narządy wewnętrzne - podstawa życia

Można powiedzieć, że są one podstawą życia. Bez dolnej lub górnej kończyny trudno jest żyć, ale nadal możliwe. Ale bez serca i wątroby człowiek nie może w ogóle żyć.

Istnieją więc narządy, które są niezbędne, a jeśli istnieją takie, bez których życie jest trudne, jest to jednak możliwe.

W tym samym czasie niektóre z pierwszych składników mają sparowaną strukturę, a bez jednego z nich cała funkcja przenosi się do reszty (na przykład nerek).

Niektóre struktury są w stanie się zregenerować (dotyczy to wątroby).

Natura obdarzyła ludzki organizm złożonym systemem, do którego musi ostrożnie leczyć i zachować to, co jest mu dane w wyznaczonym czasie.

Wiele osób zaniedbuje najbardziej podstawowe rzeczy, które mogą utrzymać ciało w porządku. Z tego powodu on wyprzedza czas. Pojawiają się choroby i osoba umiera, gdy nie zrobił wszystkich rzeczy, które powinien był zrobić.

Struktura brzucha: narządy jamy brzusznej i metody badania brzucha

Znajomość cech struktury i umiejscowienia narządów jamy brzusznej jest ważna dla zrozumienia wielu procesów patologicznych. W jamie brzusznej znajdują się organy trawienia i wydzielania. Strukturę brzucha należy opisać biorąc pod uwagę względną pozycję tych narządów.

Informacje ogólne

Żołądek - przestrzeń między mostkiem a miednicą

Przez brzuch rozumie się przestrzeń ciała między klatką piersiową a miednicą. Podstawą wewnętrznej struktury jamy brzusznej jest jama brzuszna zawierająca narządy trawienia i wydalania.

Anatomicznie obszar jest ograniczony przez przeponę znajdującą się między klatką piersiową a jamą brzuszną. Na poziomie kości miednicy zaczyna się obszar miednicy.

Cechy budowy jamy brzusznej i jamy brzusznej determinują wiele procesów patologicznych. Narządy trawienne są trzymane razem za pomocą specjalnej tkanki łącznej, krezki.

Ta tkanka ma własny dopływ krwi. W jamie brzusznej znajdują się także narządy innych ważnych układów - nerki i śledziony.

Wiele dużych naczyń krwionośnych odżywia tkanki i narządy jamy brzusznej. W tym obszarze anatomicznym, aortę i jej gałęzie izoluje się żyłę dolną i inne duże tętnice i żyły.

Narządy i główne naczynia jamy brzusznej są chronione przez warstwy mięśni, które tworzą zewnętrzną strukturę jamy brzusznej.

Struktura zewnętrzna i mięśnie brzucha

Struktura brzucha: narządy wewnętrzne

Zewnętrzna struktura jamy brzusznej nie różni się od struktury innych anatomicznych obszarów ciała. Najbardziej powierzchowne warstwy obejmują skórę i podskórną tkankę tłuszczową.

Podskórna warstwa tłuszczowa brzucha może rozwijać się w różnym stopniu u osób o różnych typach konstytucyjnych. Skóra, tłuszcz i powięź podskórna zawierają dużą liczbę tętnic, żył i struktur nerwowych.

W następnej warstwie brzucha są mięśnie. Region brzuszny ma dość silną strukturę mięśniową, która pozwala chronić organy brzuszne przed zewnętrznymi wpływami fizycznymi.

Ściana brzucha składa się z kilku sparowanych mięśni, których włókna są splecione w różnych miejscach. Główne mięśnie brzucha:

 • Zewnętrzny mięsień skośny. Jest to największy i najbardziej powierzchowny sparowany mięsień brzucha. Pochodzi z ośmiu dolnych żeber. Włókna zewnętrznego mięśnia skośnego biorą udział w tworzeniu gęstego rozcięgna brzucha i kanału pachwinowego zawierającego struktury układu rozrodczego.
 • Wewnętrzne mięśnie skośne. Jest to struktura pośredniej warstwy sparowanych mięśni brzucha. Mięsień pochodzi z grzebienia biodrowego i części więzadła pachwinowego. Poszczególne włókna są również związane z żebrami i kościami łonowymi. Podobnie jak mięśnie zewnętrzne, mięśnie skośne wewnętrzne biorą udział w tworzeniu się rozległego rozcięcia w jamie brzusznej.
 • Poprzeczny mięsień brzucha. To najgłębszy mięsień powierzchownej warstwy brzucha. Jego włókna są połączone z żebrami, grzebieniem biodrowym, więzadłem pachwinowym, powięźm klatki piersiowej i miednicy. Struktura tworzy również rozcięgno i kanał pachwinowy.
 • Rectus abdominis muscle. Jest to długi mięsień związany z żebrami, mostkiem i kością łonową. To właśnie ta warstwa mięśniowa tworzy tak zwane mięśnie brzucha, co jest wyraźnie widoczne w fizycznie rozwiniętych ludziach. Funkcje mięśnia prostego brzucha są związane z zgięciem ciała, procesami położniczymi, defekacją, oddawaniem moczu i przymusowym wydalaniem.
 • Mięsień piramidalny. Jest to trójkątna struktura mięśniowa, umiejscowiona przed dolną częścią prostego mięśnia brzucha. Włókna mięśnia piramidalnego są połączone z kością łonową i białą linią brzucha. Mięśni może być nieobecny u 20% osób, co jest związane z indywidualnymi cechami struktury brzucha.
 • Mięśniaki i mięśnie brzucha mają szczególne znaczenie dla ochrony i utrzymania kształtu struktur jamy brzusznej. Ponadto mięśnie brzucha tworzą kanał pachwinowy zawierający męski przewód plemnikowy oraz okrągłe więzadło macicy u kobiet.

Jama brzuszna

Struktura brzucha: mięśnie

Wewnętrzna struktura jamy brzusznej jest reprezentowana przez jamę brzuszną. Wnęka wyłożona jest otrzewną wewnętrzną i zewnętrzną.

Pomiędzy warstwami otrzewnej znajdują się narządy jamy brzusznej, naczynia krwionośne i nerwy. Ponadto przestrzeń między arkuszami otrzewnej zawiera specjalny płyn, który zapobiega tarciu.

Otrzewna nie tylko odżywia i chroni strukturę brzucha, ale także utrwala narządy. Otrzewna tworzy tak zwaną tkankę krezkową związaną ze ścianą brzucha i narządów jamy brzusznej.

Granice tkanki krezkowej rozciągają się od trzustki i jelita cienkiego do dolnych odcinków okrężnicy. Krezka mocuje organy w określonej pozycji i odżywia tkanki za pomocą naczyń krwionośnych.

Niektóre narządy jamy brzusznej znajdują się bezpośrednio w jamie brzusznej, inne w przestrzeni zaotrzewnowej. Takie cechy określają pozycję narządów względem płatów otrzewnowych.

Narządy jamy brzusznej

Narządy znajdujące się w jamie brzusznej należą do układu trawiennego, wydalniczego, immunologicznego i krwiotwórczego.

Ich wzajemne uzgodnienie zapewnia realizację wielu wspólnych funkcji.

Główne narządy jamy brzusznej:

 • Wątroba Organ znajduje się w prawej okolicy brzucha tuż poniżej przepony. Funkcje tego ciała wiążą się z procesami trawienia, detoksyfikacji i metabolizmu. Wszystkie składniki odżywcze, które powstają w wyniku trawienia, wraz z krwią trafiają do komórek wątroby, gdzie następuje neutralizacja związków chemicznych szkodliwych dla organizmu. Wątroba bierze również udział w tworzeniu żółci niezbędnej do trawienia tłuszczu.
 • Żołądek Organ znajduje się w lewej części brzucha pod przeponą. Jest to przedłużona część przewodu pokarmowego związana z przełykiem i początkową częścią jelita cienkiego. Kluczowe procesy rozkładu chemicznego substratów żywnościowych zachodzą w żołądku. Ponadto komórki żołądka pomagają wchłonąć witaminę B12, która jest niezbędna do funkcjonowania komórek organizmu. Kwas chlorowodorowy w żołądku pomaga w niszczeniu bakterii.
 • Pęcherzyk żółciowy. Narząd znajduje się pod wątrobą. Woreczek żółciowy to magazyn żółci. Kiedy składniki żywności wchodzą do dwunastnicy w celu trawienia, pęcherzyk żółciowy wydziela żółć do jamy jelitowej.
 • Trzustka. Ta struktura znajduje się poniżej żołądka między śledzioną i dwunastnicą. Trzustka jest nieodzownym narządem trawienia, niezbędnym do końcowych procesów trawienia. Gruczoł produkuje enzymy, które umożliwiają przekształcenie dużych składników żywnościowych w jednostki strukturalne niezbędne dla komórek. Bardzo ważna jest również rola trzustki w metabolizmie glukozy. Gruczoł wydziela insulinę i glukagon, kontrolując poziom cukru we krwi.
 • Śledziona. Organ znajduje się w lewej części brzucha w pobliżu żołądka i trzustki. Jest to narząd krwiotwórczy i odpornościowy, pozwalający odkładać składniki krwi i wykorzystywać niechciane komórki.
 • Jelito cienkie i grube. Główne procesy trawienia i asymilacji substratów żywnościowych występują w jelicie cienkim. Jelito grube formuje i odkłada masy kałowe, a także absorbuje wodę.
 • Nerka. Są to sparowane narządy wydalania, filtrujące strumień krwi i wykorzystujące odpady metaboliczne. Nerki są związane z moczowodami, pęcherzem i cewką moczową. Ponadto nerki wydzielają szereg ważnych substancji niezbędnych do syntezy witaminy D i tworzenia czerwonych krwinek.

Bliskość narządów jamy brzusznej determinuje charakterystykę wielu chorób. Procesy zapalne związane z wnikaniem bakterii do jamy brzusznej mogą być śmiertelne.

Sposoby badania narządów brzucha

Jelita: Anatomia człowieka

Liczne metody diagnostyczne pozwalają nam ocenić stan narządów brzucha i, jeśli to konieczne, potwierdzić obecność choroby.

Lekarze zaczynają od fizycznego badania pacjenta, pozwalając wykryć pojawienie się patologii. Kolejnym etapem diagnozy jest wyznaczenie instrumentalnych metod badawczych.

Sposoby badania narządów brzucha:

 • Esophagogastroduodenoscopy. Giętką rurkę wyposażoną w kamerę wkłada się do przewodu pokarmowego pacjenta przez jamę ustną. Urządzenie pozwala ocenić stan przełyku, żołądka i dwunastnicy.
 • Kolonoskopia. W takim przypadku rurka jest wprowadzana do dolnego przewodu pokarmowego przez odbyt. Procedura pozwala zbadać odbytnicę i okrężnicę.
 • Rentgen i tomografia komputerowa. Metody pozwalają na robienie zdjęć jamy brzusznej.
 • Rezonans magnetyczny. Ta bardzo dokładna metoda jest często stosowana do szczegółowego badania wątroby, trzustki i pęcherzyka żółciowego.
 • Diagnostyka ultrasonograficzna. Za pomocą tej procedury ocenia się ogólny stan narządów jamy brzusznej.

Wyspecjalizowane metody mogą być stosowane do diagnozowania poszczególnych chorób, w tym biopsji i testu oddechowego.

Tak więc struktura jamy brzusznej jest ważna nie tylko pod względem cech anatomicznych, ale także pod względem diagnozowania chorób.

Z anatomią ludzkiej jamy brzusznej zostaniesz wprowadzony do wideo:

Optymalne odżywianie ludzi

Uwaga! Nie podajemy żadnych zaleceń dotyczących prawidłowego odżywiania. Tutaj obliczany jest minimalny koszt zestawu produktów, zapewniający konsumpcję wymaganej ilości składników odżywczych (białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy, minerały), w oparciu o matematyczne przetwarzanie danych dotyczących zawartości tych składników odżywczych w produktach.

Na pierwszym etapie obliczany jest minimalny koszt zestawu produktów (można również wprowadzić produkty swojej diety). W drugim etapie możesz dostosować otrzymaną dietę i zobaczyć przykład obliczania prawdziwej diety. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale "Sposób korzystania z obliczeń".

Zależność oczekiwanej długości życia od różnych czynników - tutaj.

Narządy wewnętrzne ludzkiej jamy brzusznej

Dla każdej osoby ważne jest poznanie nazwy narządów wewnętrznych i ich lokalizacji. Jest to konieczne do szybkiego wykrycia choroby. W jamie brzusznej są najważniejsze narządy wewnętrzne: narządy trawienne i układ moczowy. Otrzewna jest przestrzenią w ciele ludzkim, która jest zamknięta od góry przez przeponę. Dno wnęki pada na obszar miednicy. Narządy jamy brzusznej codziennie zapewniają normalne funkcjonowanie całego ludzkiego ciała.

Narządy rejonu brzucha i ich funkcje

Otrzewna jest jamą z trzewiami, których ściany pokryte są błoną siarkową, przesiąkniętą mięśniami, tkanką tłuszczową i tkankami łącznymi. Mesothelium (skorupa siarki) wytwarza specjalny środek smarny, który nie pozwala na wzajemne ocieranie się narządów. Chroni to osobę przed dyskomfortem i bólem, pod warunkiem, że narządy są zdrowe.

W przestrzeni brzusznej znajduje się żołądek, śledziona, wątroba, trzustka, aorta brzuszna, narządy przewodu pokarmowego i układ moczowy człowieka. Wszystkie narządy spełniają swoją funkcję, która jest ważna dla życiowej aktywności organizmu. Ponieważ ich główną rolą jest trawienie, mówiąc ogólnie o nich, nazywa się je przewodem pokarmowym.

To ważne! Prasa brzuszna służy jako ochronna membrana dla całego wewnętrznego układu narządów z przodu. Za ochronną funkcją kości: miednicy i kręgosłupa.

Układ trawienny to działa:

 • trawi jedzenie;
 • pełni funkcję ochronną i hormonalną;
 • pomaga wchłonąć składniki odżywcze;
 • zarządza procesem formowania się krwi;
 • eliminuje toksyny i trucizny wchodzące do organizmu.

Układ moczowy z kolei pełni funkcję rozrodczą i hormonalną, usuwa produkty przemiany materii z organizmu.

Charakterystyczną cechą męskiej i żeńskiej kompozycji jamy brzusznej są jedynie narządy płciowe. Wszystkie narządy układu pokarmowego są identyczne i są takie same. Jedynym wyjątkiem może być wrodzona patologia narządów wewnętrznych.

Anatomiczna struktura narządów jamy brzusznej

Badanie struktury i lokalizacji narządów wewnętrznych w organizmie człowieka zajmuje się nauką anatomii. Dzięki niej ludzie mogą poznać położenie wnętrzności i zrozumieć, co ich boli.

Żołądek

Wnęka złożona z mięśni, spełniająca funkcję kumulacyjną, mieszającą i trawiącą. U osób uzależnionych od jedzenia żołądek jest powiększony. Znajduje się między przełykiem a dwunastnicą. Dzięki pulsującym skurczom, które wchodzą w skład aktywności ruchowej narządów, usuwa z organizmu substancje chemiczne, trucizny i inne szkodliwe substancje. W ten sposób wykonywana jest funkcja ochronna (immunologiczna).

W worku żołądkowym dochodzi do rozpadu białka i woda jest wchłaniana. Wszystkie przychodzące produkty spożywcze są mieszane i przekazywane do jelit. Jakość i szybkość trawienia pokarmu zależy od płci i wieku osoby, obecności lub braku choroby, zdolności i zdolności do pracy żołądka.

Żołądek ma kształt gruszki. Zwykle jego pojemność nie przekracza jednego litra. Kiedy przejadanie się lub wchłonięcie dużej ilości płynu wzrasta do 4 litrów. To również zmienia jej położenie. Zatłoczony narząd może spaść do poziomu pępka.

Choroby żołądka mogą być bardzo bolesne, dlatego należy zwracać uwagę na wszelkie nieprzyjemne objawy, które w nim występują.

Pęcherzyk żółciowy

Służy jako wnęka do akumulacji żółci wydalanej przez wątrobę. Dlatego znajduje się obok niego, w specjalnym dnie. Jego struktura składa się z ciała, dna i szyi. Ściany ciała obejmują kilka muszli. Jest siarczynowy, śluzowy, muskularny i podśluzówkowy.

Wątroba

Jest ważnym gruczołem trawiennym dla funkcjonowania organizmu. Ciężar narządu u osoby dorosłej często osiąga półtora kilograma. Jest w stanie wyeliminować trucizny, toksyny. Uczestniczy w wielu procesach metabolicznych. Zaangażowany w tworzenie krwi u przyszłego dziecka w okresie ciąży przez matkę, przyswajanie glukozy i cholesterolu oraz utrzymywanie prawidłowej zawartości lipidów.

Wątroba ma niesamowitą zdolność regeneracji, ale zaniedbane choroby mogą poważnie zagrozić zdrowiu ludzkiemu.

Śledziona

Miąższowy narząd limfatyczny, zlokalizowany za żołądkiem, pod przeponą. To jest górna część otrzewnej. Struktura obejmuje powierzchnię przeponową i wagową z przednim i tylnym słupkiem. Narząd jest kapsułą wypełnioną czerwoną i białą miazgą wewnątrz. Zajmuje się ochroną organizmu przed szkodliwymi mikroorganizmami, tworzy przepływ krwi do przyszłego dziecka w macicy i dorosłym. Ma zdolność odnawiania błon czerwonych krwinek i płytek krwi. Jest głównym źródłem produkcji limfocytów. Zdolny do wychwytywania i usuwania zarazków.

Trzustka

Organ układu trawiennego, w wielkości gorszej tylko do wątroby. Jego lokalizacja to przestrzeń zaotrzewnowa, nieco za żołądkiem. Waga sięga 100 gramów, a długość - 20 centymetrów. Struktura ciała wygląda następująco:

Trzustka ma szczególną właściwość wytwarzania hormonu zwanego insuliną. Reguluje poziom glukozy we krwi. Główną funkcją organizmu jest wytwarzanie soku żołądkowego, bez którego pokarm nie może być strawiony.

Bez trzustki człowiek nie może żyć, dlatego należy wiedzieć, które produkty są najbardziej szkodliwe dla tego narządu.

Jelito cienkie

Nie ma już narządu w układzie pokarmowym. Wygląda jak zaplątany. Łączy żołądek i okrężnicę. U mężczyzn osiąga siedem metrów, u kobiet - 5 metrów. Rurka składa się z pary sekcji: dwunastnicy, a także jelita krętego i chudego. Struktura pierwszego działu wygląda następująco:

Drugie dwie sekcje nazywa się krezkową częścią narządu. Jelito czcze znajduje się u góry po lewej stronie, biodro w dole w prawym regionie otrzewnej.

Jelita grubego

Długość ciała sięga półtora metra. Łączy jelito cienkie z odbytem. Składa się z kilku działów. Masy kałowe gromadzą się w odbytnicy, skąd są usuwane z ciała poprzez odbyt.

Co nie jest częścią układu trawiennego

Wszystkie pozostałe narządy "rezydujące" w strefie otrzewnej należą do układu moczowo-płciowego. Są to nerki, nadnercza, pęcherz moczowy, a także moczowody, kobiece i męskie narządy płciowe.

W kształcie nerki przypominają fasolę. Znajduje się w okolicy lędźwiowej. Prawy narząd jest stosunkowo mniejszy niż lewy. Sprzężone organy wykonują funkcję oczyszczania i wydzielania moczu. Reguluj procesy chemiczne. Nadnercza wytwarzają różne hormony:

 • norepinefryna;
 • adrenalina;
 • kortykosteroidy;
 • androgeny;
 • kortyzon i kortyzol.

Od nazwy można zrozumieć obecność gruczołów w ciele - ponad nerkami. Organy pomagają ludziom przystosować się do różnych warunków życia.

To ważne! Dzięki gruczołom nadnercza, osoba ta pozostaje odporna na stresujące sytuacje, która chroni centralny układ nerwowy przed negatywnymi skutkami.

Dodatek jest małym narządem otrzewnej, występem jelita ślepego. Jego średnica nie przekracza jednego centymetra, ma długość dwunastu milimetrów. Chroni przewód żołądkowo-jelitowy przed rozwojem chorób.

Jak sprawdzić narządy otrzewnowe pod kątem obecności patologii?

Główną metodą diagnozowania zdrowia narządów jamy brzusznej jest USG. Badanie nie uszkadza strukturalnych jednostek tkanek, więc jest bezpieczne dla organizmu. Jeśli to konieczne, procedura może być przeprowadzana wielokrotnie. Kiedy rozwija się wydarzenie, stosuje się metody stukania (perkusję), dotykania i słuchania (osłuchiwania) narządów otrzewnowych. Prawidłowe umiejscowienie wnętrzności, obecność ognisk infekcji można sprawdzić za pomocą MRI (rezonans magnetyczny) i CT (tomografia komputerowa).

To ważne! Choroby narządów jamy brzusznej mogą zagrażać ludzkiemu życiu. Dlatego przy pierwszych objawach, bólach w strefach otrzewnej, należy natychmiast zwrócić się o pomoc do lekarzy.

Jakie choroby wpływają na jamę brzuszną?

Kiedy infekcja bakteryjna dostanie się do organizmu, może rozwinąć się zapalenie wyrostka robaczkowego. Zabieg przeprowadza się metodą chirurgiczną, czyli usuwa się wyrostek robaczkowy. Często zdiagnozowane pominięcie narządów. Pierwszy zwykle obniżał żołądek. Terapia obejmuje prawidłowe odżywianie, przepisane przez dietetyka, terapię ruchową i noszenie specjalnego paska - bandaż.

Wraz z rozwojem niedrożności jelit lub pojawieniem się zrostów, wykonywana jest operacja. Jeśli zrosty powodują niedrożność, są usuwane, ale tylko ze względów zdrowotnych. W takich przypadkach możliwe są nawroty. W związku z częstymi zaostrzeniami niedrożności lekarze zalecają dietę pozbawioną płyt.

W przypadku zapalenia żołądka wizyta u lekarza nie jest konieczna, jeśli objawy ustąpią w ciągu kilku dni. Ważne jest, aby pić więcej płynów, aby uniknąć odwodnienia. Jeśli pacjent nie stanie się łatwiejszy trzeciego dnia, musisz udać się do kliniki. Lekarze przepisują niezbędne testy, kompleksowe leczenie. W większości przypadków są to narkotyki.

Najczęstszą chorobą przestrzeni zaotrzewnowej są hemoroidy. Patologia przynosi wiele niewygód. Kiedy zespół bólu nieznośny, lekarze przeprowadzają leczenie chirurgiczne. Jeśli postęp choroby jest umiarkowany, przeprowadza się terapię lekami, płynami, kompresami i kąpielami z zastosowaniem terapii ziołowej.

Przepuklina brzuszna jest chorobą wrodzoną lub nabytą, w wyniku której duże lub małe jelita wystają przez otwór w jamie brzusznej. Występuje podczas ciąży, otyłości lub ciężkiego wysiłku fizycznego z powodu stałego nacisku na pewien punkt w otrzewnej. Innym powodem jest silny nacisk na powłokę narządów wewnętrznych. Leczona patologia poprzez operację.

Jak i co jest dla zdrowego trawienia?

Aby ciało czuć się komfortowo, warto nabyć kilka przydatnych nawyków:

 1. Zobacz, co jesz. Jedz więcej warzyw, owoców, zbóż w diecie. Unikaj tłustych, słonych i słodkich pokarmów.
 2. Dokładnie przeżuwaj. Wszystkie pokarmy powinny być spożywane powoli i dobrze mielić się z zębami. Pomoże to uniknąć wzdęć, zaburzeń żołądkowo-jelitowych.
 3. Zjedz przekąskę. Zamiast trzech standardowych posiłków idź 5-6 posiłków dziennie. Zmniejsz porcje na śniadanie, lunch i kolację, aw międzyczasie ugasić swój głód warzywami, owocami, produktami mlecznymi, orzechami.
 4. Wyeliminuj tłuste potrawy. Tłuszcze powodują problemy trawienne, nadwagę i rozwój patologii mięśnia sercowego. Spróbuj na parze lub pieczenia.
 5. Gotuj się. Bardziej przydatne i pożywne dla ciała jest jedzenie gotowane przez ciebie. Półprodukty, będące wysokokalorycznymi, solonymi, są szkodliwe dla układu trawiennego i organizmu jako całości.

Anatomiczna struktura narządów jamy brzusznej jest dokładnie badana w wielu laboratoriach przez współczesnych naukowców. Przyczyni się to do możliwości diagnozowania patologii tej strefy we wczesnych stadiach rozwoju chorób. W rezultacie sam preparat i leczenie pacjentów będą wykonywane szybciej, nie pozwalając na przejście patologii na cięższe etapy progresji. Jednocześnie radykalne metody rozwiązywania problemów zostaną zepchnięte na dalszy plan.

Zdrowie narządów w dużej mierze zależy od osoby. Szybka diagnoza i procedury terapeutyczne zwiększają szanse pełnego przywrócenia prawidłowego funkcjonowania narządów. Dlatego powinieneś poszukać pomocy na pierwszych symptomach niedyspozycji.

Doświadczenie zawodowe ponad 7 lat.

Umiejętności zawodowe: diagnostyka i leczenie chorób przewodu pokarmowego i dróg żółciowych.

Narządy jamy brzusznej u mężczyzn i kobiet

Kompleks narządów dwóch najważniejszych układów: przewodu pokarmowego i układu moczowo-płciowego, znajdujących się w jamie brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej osoby zarówno u mężczyzn jak i kobiet - ma swój własny układ, budowę anatomiczną i kluczowe cechy, obecność podstawowej wiedzy o anatomii organizmu człowieka jest ważna dla każdego, przede wszystkim ze względu na to, że przyczynia się do zrozumienia procesów, które w nim występują.

Jama brzuszna (łac. Cavitas abdominalis) jest przestrzenią, która jest ograniczona przez przeponę (mięśniową kopułę, która oddziela jamę klatki piersiowej od jamy brzusznej), przednią i boczną - przednią ścianę brzucha, grzbiet - przepuklinę kroczową.

Jama brzuszna obejmuje nie tylko narządy należące do przewodu żołądkowo-jelitowego, ale także narządy układu moczowo-płciowego. Sam otrzewna obejmuje narządy na różne sposoby.

Warto zauważyć, że narządy można podzielić na te, które należą bezpośrednio do jamy brzusznej i te, które znajdują się w przestrzeni zaotrzewnowej.

Jeśli mówimy o narządach związanych z układem trawiennym, to ich funkcje są następujące:

 • wdrażanie procesów trawiennych;
 • absorpcja składników odżywczych;
 • funkcja odpornościowa;
 • odtruwanie toksyn i trucizn;
 • wdrażanie procesów formowania krwi;
 • funkcja endokrynna.

Jeśli chodzi o narządy układu moczowo-płciowego:

 • wydalanie produktów przemiany materii;
 • funkcja rozrodcza;
 • funkcja endokrynna.

Tak więc, jeśli spojrzeć na nacięcie przedniej ściany brzucha pod przeponą osoby, to zaraz pod nią widać następujące narządy:

 1. 1. Brzuszna część przełyku to niewielka powierzchnia o długości 1-3 cm, która natychmiast przechodzi do żołądka.
 2. 2. Żołądek (gaster) - worek mięśniowy o pojemności około 3 litrów.
 3. 3. Wątroba (hepar) - największy gruczoł trawienny, znajdujący się po prawej stronie pod przeponą;
 4. 4. Pęcherz żółciowy (vesica fellea) - wydrążony narząd gromadzący żółć, znajdujący się pod wątrobą w dole pęcherzyka żółciowego.
 5. 5. Trzustka (trzustka) jest drugą co do wielkości wątrobą po wątrobie i znajduje się za żołądkiem w przestrzeni zaotrzewnowej po lewej stronie.
 6. 6. Śledziona (zastawka) - znajduje się za żołądkiem w górnej jamy brzusznej po lewej stronie.
 7. 7. Jelito cienkie (intestinum tenue) - znajduje się pomiędzy żołądkiem a jelita grubym i zawiera trzy sekcje, które leżą jedno po drugim: dwunastnicę, jelita czcze i jelito kręte.
 8. 8. Jelito grube (intestinum crassum) - zaczyna się od jelita cienkiego i kończy się odbytem, ​​składa się również z kilku sekcji: jelita ślepego, jelita grubego (składającego się ze wstępującej, poprzecznej, zstępującej, esicy), odbytnicy.
 9. 9. Nerki (nerki) - sparowane narządy znajdujące się w przestrzeni zaotrzewnowej.
 10. 10. Nadnercza (glandulae suprarenale) - połączone gruczoły leżące na nerkach znajdują się w przestrzeni zaotrzewnowej.
 11. 11. moczowody (moczowód) - sparowane kanaliki łączące nerki z pęcherzem moczowym, a także leżące w przestrzeni zaotrzewnowej.
 12. 12. Pęcherz (urologia z pęcherza moczowego) jest pustym narządem leżącym w miednicy.
 13. 13. Macica (macica), pochwa (pochwa), jajniki (jajnik) - żeńskie narządy płciowe leżące w miednicy, związane z narządami jamy brzusznej.
 14. 14. Pęcherzyki nasienne (vesiculæ seminales) i gruczoł krokowy (prostata) są męskimi narządami rozrodczymi miednicy.

Struktura narządów należących do narządów przewodu pokarmowego jest taka sama zarówno dla mężczyzn, jak i kobiet.

Żołądek jest jamą mięśniową, która leży między przełykiem a dwunastnicą. Jest on stosowany do przechowywania, mieszania i trawienia żywności, a także do częściowej absorpcji substancji.

W anatomicznej strukturze żołądka wyróżniają się ściany przednie i tylne. Ich połączenie z góry tworzy małą krzywiznę żołądka, a od dołu - dużą krzywiznę. Miejscem przejścia przełyku do żołądka jest otwór kardiologiczny (na poziomie 11-go kręgu piersiowego), a miejscem przejścia żołądka do dwunastnicy jest otwór odźwiernika (otwór odźwiernika) na poziomie 1 kręgu lędźwiowego. Również dolna część żołądka emituje - część żołądka, znajdującą się na lewo od otworu serca, w którym gromadzi się gazy. Ciało żołądka jest jego największą częścią leżącą między dwoma otworami, a przybliżona objętość żołądka wynosi 3 litry.

Ściana żołądka obejmuje błonę śluzową, mięsień i surowicze:

Wątroba jest największym gruczołem trawiennym ludzkiego ciała. Narząd miąższowy, który służy do wydzielania żółci, neutralizuje trucizny i toksyny, formuje krew u płodu w czasie ciąży i uczestniczy w różnych procesach metabolicznych.

Wątroba ma 2 powierzchnie: przeponową, skierowaną w stronę przepony i trzewnej, graniczącą z innymi narządami jamy brzusznej. Ponadto w wątrobie znajdują się 2 duże płaty: prawy i lewy, a prawy - duży. Kolejną ważną rzeczą jest tworzenie się wątroby - wrota wątroby, która obejmuje żyłę wrotną, tętnicę i nerwy wątrobowe, i wyjście - wspólny przewód wątrobowy, naczynia limfatyczne, który składa się z najmniejszych komórek hepatocytów biorących udział w produkcji żółci.

Woreczek żółciowy jest pustym narządem, który bierze udział w gromadzeniu żółci. Leży pod wątrobą w dole pęcherzyka żółciowego.

To ciało wydziela dno, które wystaje spod dolnego marginesu wątroby; szyja - wąski koniec trafiający do wrót wątroby i ciała pęcherza - rozszerzanie się pomiędzy dnem i szyją torbielowaty odchodzi od szyi, która, łącząc się ze wspólnym przewodem wątrobowym, tworzy wspólny przewód żółciowy. On już z kolei otwiera się na dwunastnicę.

Ściana pęcherzyka żółciowego składa się z błon śluzowych, podśluzówkowych, mięśniowych i surowiczych:

Trzustka jest drugim co do wielkości po żelazu z gruczołu wątroby. Znajduje się za żołądkiem w przestrzeni zaotrzewnowej.

W anatomicznej strukturze trzustki wydzielają głowę, ciało i ogon. Głowa gruczołu znajduje się po prawej stronie, w pobliżu trzustki, a ogon jest skierowany w lewo, zbliżając się do bramy śledziony. Trzustka wytwarza sok trzustkowy, bogaty w enzymy niezbędne do trawienia, a także hormon insuliny, który reguluje poziom glukozy we krwi.

Śledziona jest narządem limfatycznym parenchymalnym. Znajduje się po lewej stronie górnej jamy brzusznej, tuż pod przeponą, za żołądkiem.

To ciało ma 2 powierzchnie: przeponową i trzewną oraz 2 bieguny: tylną i przednią. Śledziona jest pokryta na zewnątrz przez kapsułkę, a wewnątrz jest miąższ, który dzieli się na czerwony i biały. Śledziona pełni funkcję depotu krwi, funkcji odpornościowej oraz krwiotwórczej i płodowej.

Jelito cienkie jest najdłuższym narządem układu trawiennego (u mężczyzn - 7 m, u kobiet - 5 m).

Jelito cienkie składa się z 3 części: dwunastnicy, jelita czczego i jelita krętego.

Dwunastnica ma długość około 30 cm, leży między żołądkiem a czczym. Wyróżnia się cztery części: górną, zstępującą, poziomą, rosnącą.

Cienkie i jelitowe stanowią krezkową część jelita cienkiego, ponieważ mają krezkę. Zajmują większość podżołądków. Pętle jelita czczego leżą w lewej górnej części i jelicie krętym - w prawej dolnej części jamy brzusznej.

Ściana jelita cienkiego składa się z błon śluzowych, podśluzówkowych, mięśniowych i surowiczych:

Jelito grube - zlokalizowane od jelita cienkiego do odbytu.

Składa się z kilku sekcji: jelita ślepego; okrężnica (zawiera rosnącą, poprzeczną, zstępującą, esowatą okrężnicę); odbytnica. Całkowita długość wynosi około 1,5 m.

Okrężnica ma taśmy - podłużne włókna mięśniowe; haustras - małe występy w postaci worków między wstążkami i procesami omentalnymi - wystawa surowiczej błony z tkanką tłuszczową wewnątrz.

Wyrostek robaczkowy odchodzi w odległości 2-20 cm od jelita ślepego.

W połączeniu jelita krętego do ślepej jest jelita krętego otwarcia.

Przy przejściu okrężnicy wstępującej do poprzecznego tworzy się prawy zgięcie okrężnicy, a przy przejściu poprzecznym do zstępującej okrężnicy - lewy zgięcie.

Ściana jelita ślepego i okrężnicy obejmuje błony śluzowe, podśluzówkowe, mięśniowe i surowicze.

Esmoidalna okrężnica rozpoczyna się od zstępującej okrężnicy i kontynuuje w linii prostej, gdzie kończy się w otworze odbytu.

Długość odbytnicy wynosi 15 cm, gromadzi się i usuwa masy kałowe. Na poziomie sacrum tworzy ekspansję - ampułkę (gromadzi się w niej), po jej przejściu kanał odbytu, który otwiera się od odbytu.

Ściana odbytnicy składa się z błon śluzowych, podśluzówkowych, mięśniowych i surowiczych.

Nerki są parami narządów miąższowych.

Znajdują się one w przestrzeni zaotrzewnowej. Prawą nerkę znajduje się nieco poniżej lewej, ponieważ graniczy z wątrobą. W kształcie przypominają fasolę. Na zewnątrz każda nerka jest pokryta włóknistą kapsułką, a miąższ składa się z korty i rdzenia. Struktura tych narządów determinuje ich funkcję. Wewnątrz każdej nerki znajduje się system małych kubków nerkowych, zamieniających się w duże kubki nerkowe, które z kolei otwierają się na miedniczkę nerkową, od której moczowód odchodzi, aby usunąć nagromadzony mocz. Strukturalną i funkcjonalną jednostką nerki jest nefron.

Nadnercza - są połączonymi gruczołami zlokalizowanymi powyżej nerek.

Składają się z korowego i rdzenia. W substancji korowej znajdują się 3 strefy: kłębuszkowe, wiązka i siatka. Główną funkcją nadnerczy jest endokrynologia.

Ureters - sparowane kanaliki rozciągające się od nerek i łączące je z pęcherzem.

Ściana ciała jest reprezentowana przez muszle śluzowe, mięśniowe i tkanki łącznej.

Pęcherz jest pustym narządem, który gromadzi mocz w ludzkim ciele.

Rozmiar ciała może się różnić w zależności od ilości zawartej w nim treści. Od dołu ciało zwęża się nieco, przechodząc w szyję pęcherza moczowego, która kończy się cewką moczową. Ponadto, ciało jest oddzielone od pęcherza - większość i dolna część to dolna część, a na tylnej powierzchni dwa moczowody wpływają do pęcherza, który dostarcza mocz z nerek. Na dnie pęcherza emitowany jest trójkąt moczowy, którego podstawą są otwory moczowodów, a na górze znajduje się otwór cewki moczowej, w którym znajduje się wewnętrzny zwieracz zapobiegający mimowolnemu oddawaniu moczu.

Macica jest mięśniowym narządem, w którym następuje rozwój płodu w czasie ciąży. Składa się z kilku części: dna, ciała i szyi. Dolna część szyjki macicy przechodzi w pochwę. Macica ma również 2 powierzchnie: przednią, skierowaną w stronę pęcherza i tylnej, zwróconą w stronę odbytnicy.

Ściana narządu ma szczególną strukturę: obwodowe (surowicze), mięśniowo-mięśniowe, endometrium (błona śluzowa).

Pochwa jest mięśniowym organem o długości około 10 cm Ściana pochwy składa się z 3 warstw: śluzowej, mięśniowej i łącznej. Dolna część pochwy otwiera się w wigilię. Ściany pochwy pokryte są gruczołami, które produkują śluz.

Jajnik jest parowanym organem żeńskiego układu rozrodczego, który pełni funkcję reprodukcyjną. Składają się z tkanki łącznej i substancji korowej z pęcherzykami w różnych stadiach rozwoju.

Normalnie jajniki na USG są następujące:

Pęcherzyki nasienne - sparowane narządy męskiego układu rozrodczego. Tkanka tego narządu ma strukturę w postaci komórek.

Gruczoł prostaty (gruczołu krokowego) jest gruczołem męskim. Otacza szyjkę pęcherza w kręgu.

W jamie brzusznej ciała ludzkiego zarówno u mężczyzn jak iu kobiet znajduje się zespół narządów wewnętrznych dwóch najważniejszych układów: przewodu pokarmowego i moczowego. Każdy organ ma swoją własną lokalizację, strukturę anatomiczną i własne cechy. Podstawowa znajomość anatomii człowieka prowadzi do lepszego zrozumienia budowy i funkcjonowania ludzkiego ciała.

Lokalizacja ludzkich narządów wewnętrznych

Narządy naszego ciała mają swoją strukturę i lokalizację. Znajomość umiejscowienia tego lub tego narządu pomoże ci zrozumieć, co cię rani. A następnie udaj się do odpowiedniego lekarza, aby rozwiązać problemy zdrowotne. Wszystkie systemy naszego ciała są ze sobą silnie powiązane. Aby zrozumieć, co i gdzie znajduje się nasz system, pomogą Ci. Dzięki nim lokalizacja wewnętrznych narządów osoby długo pozostanie w Twojej pamięci.

Trzy wgłębienia ciała

Ciało ludzkie dzieli się na trzy wnęki - klatki piersiowej, brzucha i miednicy. Klatka piersiowa z jamy brzusznej oddziela przeponę. Jest to specjalny mięsień, który rozszerza płuca. Zazwyczaj badanie narządów wewnętrznych rozpoczyna się od góry do dołu. A pierwszym narządem na tej ścieżce jest tarczycy. Znajduje się w okolicy szyi pod jabłkiem Adama. Ale lokalizacja jego lokalizacji nie może być nazywana stałą, ponieważ może zmienić jej rozmiar. Istnieją również przypadki jego pominięcia.

Jama klatki piersiowej

Narządy klatki piersiowej obejmują serce, płuca, oskrzela i grasicę. Każdy z nich ma swoją własną lokalizację i funkcję. Poniżej wymienione są wymienione narządy.

Serce

Serce jest głównym elementem układu sercowo-naczyniowego. Jego aktywność zapewnia ruch krwi w naczyniach. Miejsce tego narządu znajduje się za żebrami nad przeponą. Serce znajduje się pomiędzy płucami, ale jego pozycja w stosunku do linii środkowej ciała jest asymetryczna. Dwie trzecie organów znajduje się po lewej stronie, a jedna trzecia po prawej. Warto zauważyć, że kształt serca u ludzi nie jest taki sam. Wpływa na płeć, wiek, sylwetkę, styl życia, zdrowie itp.

Płuca

Badając lokalizację wewnętrznych układów i narządów człowieka, zwracamy się do płuc. Ich głównym zadaniem jest regulacja układu oddechowego. Praktycznie wypełniają całą jamę klatki piersiowej, położoną bliżej grzbietu. Płuca mogą zmieniać swój rozmiar, w zależności od faz naszego oddychania. Ich kształt przypomina ścięty stożek. Górna część płuc jest kierowana do dołu nadobojczykowego. A ich dolna część spoczywa na membranie w kształcie kopuły.

Oskrzela

Oskrzela są bardzo podobne do gałęzi drzew. Znajdują się w płucach. Tam widelce ciała tworzą drzewo oskrzelowe. Lewy oskrzela różni się od prawego tym, że jest dłuższy, cieńszy, a także mniejszy w pionie. To ciało jest również podzielone na zamówienia:

 • 1. zamówienie - płatowe oskrzela pozapłucne;
 • 2. zamówienie - segmentowe oskrzela pozapłucne;
 • 3-5 rzędów - segmentowe i podsegmentalne oskrzela płucnego;
 • 6-15 kolejności - małe oskrzeli płucne.

Grasica

W górnej części klatki piersiowej znajduje się grasica. Ma swoją nazwę za wygląd, który przypomina dwubiegunowy widelec. Przez długi czas ciało pozostawało tajemnicze i słabo rozumiane. Ale teraz lekarze stwierdzili, że ten gruczoł jest odpowiedzialny za układ odpornościowy organizmu.

Jama brzuszna

Następujące narządy znajdują się w jamie brzusznej:

 • Żołądek
 • Trzustka,
 • Wątroba
 • Pęcherzyk żółciowy,
 • Śledziona,
 • Jelita
 • Nerki,
 • Nadnercza.

Żołądek

Umiejscowienie żołądka znajduje się po lewej stronie pod przeponą. Organ ma kształt torby. Jego struktura ułatwia zmianę rozmiaru, ponieważ pełnia ciała stale się zmienia. Żołądek gromadzi żywność i wytwarza jej pierwotne trawienie. Sok żołądkowy pomaga mu poradzić sobie z zadaniem.

Trzustka

Ponadto znajduje się trzustka. Znajduje się za dolną częścią żołądka. Jego funkcje obejmują zapewnienie wymiany tłuszczów, białek i węglowodanów. Jest to bardzo duży gruczoł z funkcją wydzielania wewnętrznego i zewnętrznego.

Wątroba

Wątroba znajduje się w prawym górnym rogu, tuż pod przeponą. Jest to niezwykle ważne ciało oczyszczające organizm. Składa się z dwóch płatów - lewego i prawego. Prawy jest znacznie większy niż lewy. Wątroba neutralizuje obce substancje, które dostają się do organizmu przez układ trawienny. Zapewnia spożycie glukozy, reguluje metabolizm lipidów i pełni wiele przydatnych funkcji.

Pęcherzyk żółciowy

Woreczek żółciowy znajduje się w dolnej części wątroby. Dokładniej w prawym rowku podłużnym. Woreczek żółciowy ma kształt torby, której rozmiar jest porównywalny do kurzego jaja. Narząd jest wypełniony żółcią, która pochodzi bezpośrednio z wątroby i bierze udział w ogólnym procesie trawienia. W pęcherzu żółć jest skoncentrowana i przemieszcza się dalej do dwunastnicy.

Śledziona

Za żołądkiem, w lewej górnej części jamy brzusznej, znajduje się śledziona. W formie wygląda jak wydłużona półkula. Ciało odpowiada za układ odpornościowy, a także pełni funkcję krwiotwórczej. Ponadto śledziona wykorzystuje uszkodzone komórki krwi.

Jelita

Jelito znajduje się w dolnej części jamy brzusznej pod żołądkiem. Jest to długa, złożona tuba. Zaczyna się od jelita cienkiego, które następnie przechodzi do jelita grubego. Jelito grube z kolei kończy się odbytem. 70% komórek odpornościowych znajduje się dokładnie w jelicie, dlatego ogólny stan zdrowia danej osoby zależy od jej dobrego funkcjonowania.

Nerka

Nerki są sparowanym narządem wewnętrznym danej osoby. Ich kształt przypomina fasolę. Te narządy są zaangażowane w układ moczowo-płciowy. Ich lokalizacja - obszar lędźwiowy, po bokach, za ścianą otrzewnej. Z reguły rozmiar prawej nerki jest mniejszy niż rozmiar lewej. Główną funkcją nerek jest tworzenie i wydalanie moczu.

Nadnercza

Organ ma swoją nazwę właśnie ze względu na swoje położenie. Nadnercza znajdują się bezpośrednio na nerkach. Są połączonymi gruczołami układu dokrewnego. Ich funkcje obejmują regulację metabolizmu, adaptację do stresujących sytuacji itp.

Narządy miednicy dużej i małej

U kobiet i mężczyzn struktura miednicy jest inna. Jest jeden wielki wspólny organ - pęcherz. Znajduje się w dolnej części miednicy. Jest pustym ciałem, które gromadzi mocz. Bańka odgrywa jedną z wiodących ról w systemie moczowym.

Organy miednicy u kobiet

Do kobiecych narządów miednicy należą:

 • Pochwa Podczas porodu wykonuje funkcję kanału rodnego. Wewnątrz pochwy ma wiele fałd, jest pokryta śluzówką. Ta struktura pozwala silnie rozciągnąć ciało, co upraszcza narodziny dziecka na świecie.
 • Jajniki. Jajniki to sparowane organy, znajdujące się po bokach w bardzo podbrzuszu kobiety. Kształt torebek przypomina, wewnątrz zawierają jajka. To w jajnikach wytwarzane są żeńskie hormony płciowe, progesteron i estrogen.
 • Macica. Znajduje się w centrum miednicy, przypomina gruszkę. Jego celem jest znoszenie owoców. Ściany macicy składają się z wielu mięśni, które rosną wraz z płodem. Podczas porodu zaczynają gwałtownie kurczyć się, popychając dziecko do kanału rodnego.
 • Rurki macicy. Jeden koniec połączony z macicą, drugi - z jajnikami. Przez rurki jajka przenoszą się do macicy.
 • Szyjka macicy. Jest to dolna część macicy, która przywiązuje jamy do pochwy. W czasie ciąży szyjka macicy niezawodnie zamyka wejście do macicy, w chwili urodzenia otwiera się.

Narządy miednicy u mężczyzn

Do męskich narządów miednicy należą:

 • Gruczoł krokowy. Znajduje się pod pęcherzem. Przez ten gruczoł przechodzi zarówno wytrysk, jak i rozpoczyna się cewka moczowa. Funkcja gruczołu krokowego obejmuje wydzielanie specjalnego sekretu do nasienia.
 • Bąbelki nasion. Są sparowane z ciałem. Znajduje się z tyłu i boku pęcherza, a także na górze prostaty. Pęcherzyki nasienne wytwarzają fruktozę, co jest bardzo ważne dla utrzymania prawidłowej jakości nasienia.
 • Jądra Umieszczony wewnątrz moszny. Wytwarzają testosteron (męski hormon płciowy), a także plemniki.

Wniosek

Znając położenie naszych narządów wewnętrznych, znacznie łatwiej jest nam zrozumieć, co jest źródłem bólu. Podczas badania możemy podać dokładniejsze informacje o naszym bólu. A to z kolei przyspieszy sformułowanie trafnej diagnozy. Dzięki szybkiej identyfikacji problemu łatwiejsze i szybsze rozwiązanie.